איך-עובדת-מערכת-סולארית
 מעוניין להשכיר את הגג?    איך זה עובד?      הרווח שלי מהו?

 • מבנה מערכת סולארית:
  המערכת הסולארית בנויה בעיקרה מכמה מרכיבים עיקריים:
  פנלים סולארים - מודולים המורכבים מתאים סולארים שתפקידם לקלוט את קרני השמש ולהמירו לזרם חשמלי ישר-DC. הזרם הישר מוזרם מכל הפנלים אל הממיר החשמלי.
  ממיר חשמל - ממיר את המתח/זרם המופק ע"י הפנלים למתח/זרם המתאים לשימוש הביתי ולהזנה לרשת החשמל הארצית.(DC לזרם חילופין AC)
  קונסטרוקציה - הבסיס הפיזי של המערכת. מחברת את הפנלים אל אגד הגג/סככה או אל הקרקע. 
  מונה ייצור - החשמל היוצא מהממיר החשמלי זורם אל מונה הייצור למדידת ההספק הנוצר ע''י המערכת לצורך חיוב חברת החשמל.
  מונה דו כיווני - מודד את הזרם היוצא והנכנס ומחליף את המונה הקיים.

  כמו-כן יהל אנרגיה מספקת מערכת ניטור ובקרה שמאפשרת קבלת כל נתוני התפוקה אל המחשב הביתי או הסמארטפון דרך האינטרנט.
הכנסה בטוחה בדרך אליך!
לקבלת פרטים ופגישה עם יועץ סולארי: