היתר-בנייה-למערכת
 • חלק הארי של החשמל במדינת ישראל מסופק על-ידי חברת חשמל. רבות דובר על קיומו של המונופול הגדול לטוב ולמוטב, אך בפועל לא נראה היה שקיים סיכוי לשינוי המציאות בעתיד הנראה לעין.
  בשנים האחרונות החל תהליך של מודעות לייצור חשמל באופן "נקי" יותר וידידותי לסביבה. אחת הדרכים היא ייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, המתבצעת על-ידי התקנת מערכות סולאריות. על מנת להתקין מערכת סולארית יש לקבל אישורים מתאימים ורישיון הפעלה וזאת לפני שמחברים אותה לרשת החשמל בצורה מסודרת וחוקית ע''פ אמות המידה.

  'חוק הפרגולות' 
  נתחיל ונאמר שבאוגוסט 2014 פורסם 'חוק הפרגולות', חוק שמביא איתו הקלות משמעותיות לבניה קלה. באתר משרד הפנים מפורט מה זה בניה קלה ואיזה מבנה/קונסטרוקציה נכנסים תחת הגדרה זאת. לשמחתינו וביוזמת קולגות שלנו, מערכת סולארית עד הספק של 50 קילוואט נכנסת תחת הגדרת בנייה קלה (למעט בישובים אחרי הקו הירוק, בהם לכל מערכת יש לקבל היתר בנייה מצומצם מוועדת הבניה המקומית/אזורית).

  מתי נדרש היתר בניה למערכת סולארית? 
  ניתן להתקין מערכת סולארית בבתי מגורים פרטיים ומשותפים, וכן במבני מסחר ותעשיה, או בשטח פתוח  בו מותקנת המערכת על גבי הקרקע ("חווה סולארית"), אולם ישנם תנאים לקבלת היתר להתקנת המערכת. התנאים משתנים בהתאם לכמות החשמל המיוצרת במערכת הסולארית: למבנה ביתי או תעשייתי קטן, המייצר עד 50 קילוואט, לא נדרש כלל היתר בניה לצורך התקנת המערכת. עם זאת, יש להקפיד כי למבנה עצמו יהיה אישור בניה כחוק כולל טופס 4 – טופס אישור לאכלוס מבנה. זאת ניתן לבדוק או להסדיר מול מחלקת הרישוי ברשות המקומית.
  היתר בניה להתקנת מערכת סולארית נדרש בשני מקרים – כאמור, למערכת גדולה יותר מ-50 קילוואט. והשני – במבנים הנמצאים באזור יהודה ושומרון כפי שתואר לעיל.

  דרישות קבלת היתר להתקנת מערכת סולארית
  • אישורי מהנדס חשמל ומהנדס קונסטרוקציה כי המבנה מתאים למערכת סולארית הן מבחינה חשמלית והן מבחינה קונסטרוקטיבית. לאישורים הנ''ל יש לצרף חישובים מתאימים.
  • מדידה שבוצעה ע"י מודד מוסמך, מעודכנת לחצי השנה האחרונה.
  • מפרט טכני של חלקי המערכת ושרטוטים מפורטים של המבנה והמערכת ביחד.
  • בוועדות בנייה מסוימות יש לצרף אישורים נוספים כגון דו''ח קרינה. באופן כללי, ההצעה היא לשאול ולבקש את דרישות הוועדה.