שלבי-התקנת-מערכת-סולארית
 • כמו כל פרויקט בניה, גם מערכת סולארית דורשת תכנון קפדני ויישום התוכניות בשטח.
  התקנת מערכת סולארית מורכבת מהשלבים הבאים:
   
  • התקנת מערכת סולארית, שלב א' - מדידות ראשוניות ותכנון.
   לצורך תכנון המערכת הסולארית, מבוצע סקר ראשוני אצל הלקוח ע"י נציג יהל אנרגיה באתר המיועד להתקנת המערכת. הסקר כולל מדידות בשטח, מידות הגג, כיוון הגג, גורמים העשויים ליצור הצללה (בניינים, צמחיה, עמודים), צנרת חשמל קיימת, מיקום ארונות חשמל וכל פרט רלוונטי נוסף. לאחר ניתוח ממצאי הסקר ניתן לגשת לתכנון מפורט של המערכת, רכיביה (סוג וגודל הפנלים הסולארים, סוג ממירי המתח הסולארי, אופן ההתקנה וכו'). יש לציין שתכנון קפדני יחסוך בעלויות ויבטיח את קבלת התפוקה המקסימלית על פי המצופה.
    
  • התקנת מערכת סולארית, שלב ב' - היתר בניה.
   שלב זה נכון ותקף  למערכות סולאריות גדולות מ 50KW - לאחר סיום התכנון מוגשת בקשה לועדת התכנון ובניה של הרשות המקומית, לקבלת היתר להתקנת מערכת סולארית. לרוב הטיפול בבקשה הוא עניני ובדרך כלל מהיר מאוד (3-4שבועות). דוגמא להיתר בניה אפשר לראות כאן טופס בקשה להיתר בניה מצומצם.
   למערכות סולאריות בגודל עד 50KW - בהתאם לחוק הפרגולות הפוטר קבלת היתר עבור בניה קלה, אין צורך לקבל היתר בניה מצומצם לפני הבניה אלא רק בגמר ההתקנה של המערכת הסולארית יש להגיש את כל המסמכים הדרושים ע''י האתר של משרד הפנים
    
  • התקנת מערכת סולארית, שלב ג' - תיאום מול חברת חשמל.
   עם קבלת היתר ההתקנה מהרשות המקומית (או ישירות משלב א' עבור מערכות סולאריות קטנות מ 50KW), נפתח תיק סולארי מול חברת חשמל בצירוף המסמכים הדרושים. לאחר בדיקת המסמכים ע''י חברת חשמל מתבצעת פגישת תאום טכני עם נציגי חברת החשמל וחשמלאי מטעם יהל אנרגיה. מטרת הפגישה היא ברור מוקדם והחלטה משותפת לגבי אופן חיבור המערכת הסולארית לרשת החשמל ומיקום הממירים והמונים הסולארים. פגישה זו נועדה להבטיח שההתקנה תבוצע על פי הנחיות חוק החשמל וחברת החשמל .
   טופס פתיחת תיק מול חברת חשמל
   הנחיות חברת חשמל למערכות סולאריות
    
  • התקנת מערכת סולארית, שלב ד' - בניית המערכת הסולארית.
   התקנת המערכת הסולארית נעשית בתאום מראש עם בעל הנכס ומבוצעת ע''י צוות מנוסה מטעם יהל אנרגיה. הפן החשמלי של המערכת מותקן ע''י חשמלאי מורשה ומפוקח ע''י מהנדס החשמל של החברה. זמן ההתקנה משתנה אך לרב הוא די קצר. דוגמא: התקנת מערכת סולארית 50 קילוואט אורכת כ 8 ימים והתקנת מערכת סולארית ביתית אורכת כ 5 ימים.
   בתום ההתקנה, מתבצעת בדיקת המערכת הסולארית ע''י חברת חשמל בנוכחות החשמלאי שביצע את התקנת מערכת החשמל ומהנדס החשמל של יהל אנרגיה.
    
  • התקנת מערכת סולארית, שלב ה - רישום כייצרן אנרגיה וחיבור לרשת החשמל.
   ​​​​​​​אישור חברת חשמל על בדיקה תקינה של המערכת הסולארית עובר למשרד התשתיות. המשרד רושם את בעלי המערכת הסולארית כיצרן אנרגיה/חשמל. עם אישור היצרן של משרד התשתיות חברת חשמל מתקינה מונה ייצור ובכך בעצם מחברת את המערכת הסולארית לרשת החשמל. 

  בימים אלו, רשות החשמל בוחנת אפשרות שבתום בדיקת המערכת יותקן מיד מונה והמערכת הסולארית תחובר מיד לרשת החשמל. בחינה זאת היא כחלק מהתיעלות בשלבי התקנת המערכת הסולארית שרשות החשמל מנסה לקדם.

  כל שנותר הוא להנות מהכנסה חודשית ומהיותך חלק מהמהפכה הירוקה.

הכנסה בטוחה בדרך אליך!
לקבלת פרטים ופגישה עם יועץ סולארי: